Apa Genleşme Tankı

Apa Genleşme Tankı

KAPALI GENLEŞME TANKI 


Değiştirilebilir membranlı kapalı genleşme tankları ısıtma sistemlerinde sıcaklık artışı ile birlikte artan akışkan hacmini karşılamak için kullanılırlar.Sistemde dolaşan akışkan ısı etkisi ile genleşmeye başlar. Genleşen miktar genleşme tankının içerisine dolarak tank içerisindeki membranın etrafına önceden doldurulmuş gaz ile yastıklanır. Böylece genleşen akışkanın sisteme zarar vermesi önlenmiş olur. Sistemde dolaşan akışkanın soğuması ile birlikte genleşen miktar membranın etrafındaki gazın basıncı ile tanktan sisteme doğru geri yönlendirilir. 

Kapalı genleşme tankı kullanmanın avantajları; 

•     Açık genleşme tankında atıl duran suyu ısıtma mecburiyeti ortadan kalktığından yakıt tasarrufu sağlanır.
•    Kapalı genleşme tankı kazan dairesi gibi korunaklı bir alana monte edileceğinden ısı kaybı azalarak yakıt tasarrufu sağlanır.

• Sistem atmosfere kapalı olduğundan dışarıdan oksijen giriş cılmaz ve tesisat, radyatör, pompa, kazan, vb.ekipman paslanmadan daha az etkilenir. 

 Açık genleşme tankına göre daha az yer kaplayacağından yer tasarrufu sağlar.

 

Apa Genleşme Tankı