Apa Denge Kabı

Apa Denge Kabı

DENGE KABl;Tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken ısı ybına uğrar. Bu ısı farkının ortaya 
çıkması kazanda ısıl gerilmelere neden olur ve kazanın ömrünü azaltır. Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş akışkanın kazandan gelen sıcak suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamaktır. 
ÖZELLİKLER 
1" 12" tesisat bağlantısı (DN25-DN300), 6 atü önerilen işletme, ıo atü maksimum işletme, 16 atü test basıncı, 120°c maksimum kullanılma sıcaklığı PN 16 basınç sınıfı, Elektrostatik toz boya yüzey kaplaması 
AVANTAJLAR! 
Kazan üzerinden geçen debi sabittir.Birden fazla kazan uygulamasında hidrolik denge sağlanır.Sistemde dolaşan su debisi ayarlanabilir. Denge kabının düzgün çalışması için boyutlandırılması 
dogru yapılmalıdır. özellikle gidiş ve dönüş hatları çapları önemlidir. 

Apa Denge Kabı